en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2019.03.19
HUF 0.0036
GBP 1.3161
CHF 0.9938
RUB 0.0153
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.1491
CAD 0.7492
AUD 0.7062
BRL 0.2613
EUR 1.1303

Други услуги

ТЕЛЕФОН/ФАКС/ПРЕПРАЩАНЕ НА ПОЩА

Услуги (основни такси) *
Fees
САЩ - Довър

Препращане на поща
240 USD / годишно

Обща линия (Тел. + Факс, 2 номера)

360 USD

Собствена линия (Тел. + Факс, 2 номера)

-
Депозит**
200 USD
   
Великобритания - Лондон

Препращане на поща
110 GBP / месечно

Обща линия (Тел. + Факс, 2 номера)

160 GBP / месец + 1 GBP за съобщение или препращане на факс

Собствена линия (Тел. + Факс, 2 номера)

n/a
Депозит**
300 GBP
   
Унгария – Будапеща

Препращане на поща
240 EUR / годишно

Обща линия (Тел. + Факс, 2 номера)

480 EUR

Собствена линия (Тел. + Факс, 2 номера)

960 EUR
Депозит**
200 EUR
   
Кипър - Ларнака

Препращане на поща
240 EUR / годишно

Обща линия (Тел. + Факс, 2 номера)

360 EUR

Собствена линия (Тел. + Факс, 2 номера)

960 EUR

Депозит**

200 EUR


* Цените посочени по-долу включват само основните услуги и не се отнасят за поща, телефон, факс и др.


** Целта на депозита е за да покрие разходите при препращането на поща, тел/факс съобщения (пощенски разходи, препращане на факс съобщения, международни обаждания, куриерски такси и др.). Ако остане някаква сума в края на периода, тя ще бъде върната.

УслугаОт ЕвропаОт Америка
Препращане на поща (регистрирана поща) доставка по пощата + 25 % доставка по пощата + 25 %
Препращане на факс съобщения 3.5 EUR/ месец 4.5 USD/ страница
Отговаряне на телефонни съобщения 9.5 EUR/месец 9.5 USD/ съобщение
Куриерски услуги доставка по куриер + 25% доставка по куриер + 25%

ЛАВЕКО предоставя на клиентите си секретарски услуги – телефон/факс/препращане на и-мейли (това е валидно единствено за компании, регистрирани от ЛАВЕКО). Тези услуги включват:

  • Предоставяне на пощенски адрес, телефон и факс в страната на регистрация или в друга такава,
  • Получаване, съхраняване и изпращане на кореспонденция, получена на името на компанията.

Когато клиент реши да се възползва от такава услуга, ЛАВЕКО гарантира пълна конфиденциалност, прецизност и навременно препращане на информацията, надлежно подготвяне на документацията, както и спазване на неговите инструкции.

За да се възползва от секретарските услуги на ЛАВЕКО, от клиента се изисква да попълни бланка за заявка на услугата и да направи нужните плащания според фактурите., съставени от ЛАВЕКО.

КОГА МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ СЕКРЕТАРСКИ УСЛУГИ(ТЕЛ./ФАКС/ПРЕПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ)?

За изграждане престижа на компанията: от бизнес гледна точка е съвсем различно впечатлението, което прави компания регистрирана в малка и почти непозната страна, в сравнение с компания , чийто адрес се намира например в Лондонската Бизнес Зона. От значение е и ако компанията притежава банкова сметка в банка в същия град (практически е невъзможно за страничен човек да определи къде е точно мястото на регистрация ако компанията притежава банкова сметка и пощенски адрес на различни места).

От гледна точка на сигурността: в някои страни, сигурността и компетентността на пощенските услуги, може да се постави под съмнение, отчитайки честотата на епизодите със загубени, повредени или предадени на грешен адрес на пратки. В такива случаи е по-практично да се използват секретарските услуги, при които кореспонденцията, документите и факсовете, получени на името на фирмата се съхраняват надлежно и се предават периодично на клиента чрез куриер. Съществува възможност за съхраняване на документите до личното им получаване от клиента.

КАК РАБОТЯТ СЕКРЕТАРСКИТЕ УСЛУГИ(ТЕЛ./ФАКС/ПРЕПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ)?

Препращане на писма и пакети: Кореспонденцията, получавана на адреса, предоставен на клиента в рамките на секретарските услуги, се съхранява и се препраща посредством обикновена или куриерска поща (DHL, UPS), в зависимост от инструкциите на клиента.

Препращане на факсови съобщения: факсовите съобщения получени на номера нает от клиента се съхраняват или се препращат на факс посочен от клиента.

Препращане на съобщения: Когато клиентът или компанията получи телефонно обаждане на номера предоставен в рамките на секретарските услуги, обаждането се приема от професионален секретар, служител на фирмата предоставяща услугата, който отговаря от името на компанията и приема съобщения до нейните членове. След това съобщението се предава на лицето споменато като лице за контакт на компанията.

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЕКРЕТАРСКИ УСЛУГИ(ТЕЛ./ФАКС/ПРЕПРАЩАНЕ НА ИМЕЙЛИ).

Бихме искали да отбележим, че това ca допълнителни услуги, ползването на които е изцяло по желание на клиента. В същото време е възможно клиентът да се възползва от тези услуги в последствие, ако такава необходимост е продиктувана от неговия бизнес. Разходите за секретарските услуги могат да се разделят на:

Фиксирани разходи: Те включват таксата за ползване на адрес, телефонен или факсов номер и представляват фиксирана сума за строго определен период от време и независимо от интензивността на ползване на услугата през този период.

Допълнителни разходи: Те включват конкретните разходи направени при препращането на кореспонденция и информация (пощенски разходи, телефонни и факсови сметки).

Top