en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2017.08.22
HUF 0.0039
GBP 1.2879
CHF 1.0351
RUB 0.0169
HKD 0.1278
JPY 0.0092
CNY 0.1499
CAD 0.7939
AUD 0.793
BRL 0.3175
EUR 1.1761
България
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ

България Брошура (Английски езикБрошурa за сваляне
България Брошура (Английски език)

Начин на регистриране: 2 фази – 1. Учредителен договор и Устав, подписан от собствениците на компанията (подписите не трябва да са нотариално заверени); 2. Регистрация на фирмата в Търговския регистър. Документите на компанията трябва да бъдат на български език. Личното присъствие не е необходимо.
Вид на компанията: Дружество с ограничена отговорност /ЕООД или ООД/
Юридическо обезпечение: Commercial Law of the Republic of Bulgaria 48/1991 amending & completing law 38/2006
Допустими окончания за името на компанията:

Eднолично дружество с ограничена отговорност /EООД/

Дружество с ограничена отговорност /ООД/

Ограничения за името на компанията: Tермините: Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Investment, Financial, Trust, Insurance са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 1-2 седмици
Брой на директорите: Мин.1 управител (задължително частно лице)
Брой на акционерите:

ЕООД – 1 акционер

ООД - минимум 2 акционери

Учредителен капитал: Минимум 1 EUR/акционер
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Трябва да има годишен финансов отчет. ДДС и социалните осигуровки трябва да се попълват и внасят всеки месец.
Видове дялове: Дялове/акции на приносител не се издават. Капиталът на компанията се състои от капиталовложенията на членовете, всеки от които трябва да бъде поне 1 EUR.
Ежегодни данъци и такси: 10% of net profit
Данни, вписвани в обществените регистри: Детайли за членовете, управителя/ите, регистрационния офис, уставния капитал на компанията, сферата на дейност.
Регистрационен адрес: Местен регистрационен офис, подходящ за основните дейности на компанията, се изисква по закон
Административен агент: Не се изисква, но се препоръчва
Двойно данъчно облагане – договори: България има широка мрежа от договори за избягване на двойното данъчно облагане

 

ТАКСИ
Регистрация на компанията Със стандартен Учредителен договор в обикновена процедура по регистрация; изготвяне на печат 290 EUR
Предоставяне на регистрационен офис (В София) за компанията от датата на регистрация 960 EUR
Откриване на банкова сметка в българска банка 490 Евро
Получаване на данъчен номер + Европейски номер по ДДС 290 Евро
TOTAL 2 030 Евро

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ
 
ЦЕНИ ЗА ДИРЕКТОРСКИ УСЛУГИ
Номинален директор от 3000 Евро/год
Подпис от директора
До 8 подписа 80 Евро/пакет
Всеки следващи 8 подписа 40 Евро/пакет
Кратък подпис (Инициали)  
До 8 подписа 40 Евро/пакет
Всеки следващи 8 подписа 20 Евро/пакет
ЦЕНИ ЗА СЧЕТОВОДСТВО – ОРИЕНТИРОВЪЧНИ
(Във всеки случай се сключва индивидуално споразумение със счетоводителя)
1. ПАКЕТ „НЕРАБОТЕЩА КОМПАНИЯ"
Таксите включват:
 • Счетоводство на компания без дейност
 • Декларации по ЗДДС
 • VIES
 • Доклад за Intrastat
 • Годишен финансов отчет
80 Евро/месец
(дори компанията да няма дейност)
2. МАЛЪК ПАКЕТ

Таксите включват:

 • Счетоводство за компания с между 1 и 20 счетоводни документи
 • Декларации по ЗДДС
 • VIES
 • Доклад за Intrastat
 • Годишен финансов отчет
210 Евро/месец
3. СРЕДЕН ПАКЕТ

Таксите включват:

 • Счетоводство за компания с между 21 и 50 счетоводни документи
 • Декларации по ЗДДС
 • VIES
 • Доклад за Intrastat
 • Годишен финансов отчет

250 Евро/месец
4. ГОЛЯМ ПАКЕТ

Таксите включват:

 • Счетоводство за компания с между 51 и 100 счетоводни документи
 • Декларации по ЗДДС
 • VIES
 • Доклад за Intrastat
 • Годишен финансов отчет

300 Евро/месец

5. МНОГО ГОЛЯМ ПАКЕТ

Таксите включват:

 • Счетоводство за компания с между 101 и 150 счетоводни документи
 • Декларации по ЗДДС
 • VIES
 • Доклад за Intrastat
 • Годишен финансов отчет

350 Евро/месец
СЧЕТОВОДСТВО ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧЕНИ  СЛУЖИТЕЛИ 5 Евро на служител/месец
СЧЕТОВОДНИ КОНСУЛТАЦИИ 100 Евро/час
Разходите за счетоводство може да варират според конкретния случай.
ДРУГИ УСЛУГИ
Дружествен договор* с Апостил – 1 брой* 290 Евро
Телефонен и факс номер, препращане на кореспонденция, приемане в офиса 480 Евро
Промяна в Дружествен договор и Учредителен протокол с Апостил от 350 Евро
Извлечение от Търговския регистър с Апостил от 250 Евро
* Регистрация на компания със специален Учредителен Протокол и Дружествен Договор по общата процедура, заедно с ДДС Допълнителна такса, моля попитайте за цената.

Цените не включват ДДС.

Related news:
Bulgaria Amends Measures Against Excise Fraud    27.01.2014
Bulgaria Eases Gambling Tax    06.12.2013
Bulgaria Plans New Corporation Tax Break    14.10.2013
Bulgaria Promises Action On Offshore Companies    01.07.2013
Taxation trends in the European Union    02.05.2013
Bulgaria ratifies tax treaty with Switzerland    09.04.2013
Top