en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2019.04.24
HUF 0.0035
GBP 1.312
CHF 0.9996
RUB 0.0156
HKD 0.1275
JPY 0.0089
CNY 0.1491
CAD 0.7506
AUD 0.7178
BRL 0.258
EUR 1.1321
България
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ

България Брошура (Английски езикБрошурa за сваляне
България Брошура (Английски език)

Начин на регистриране: 2 фази – 1. Учредителен договор и Устав, подписан от собствениците на компанията (подписите не трябва да са нотариално заверени); 2. Регистрация на фирмата в Търговския регистър. Документите на компанията трябва да бъдат на български език. Личното присъствие не е необходимо.
Вид на компанията: Дружество с ограничена отговорност /ЕООД или ООД/
Юридическо обезпечение: Commercial Law of the Republic of Bulgaria 48/1991 amending & completing law 38/2006
Допустими окончания за името на компанията:

Eднолично дружество с ограничена отговорност /EООД/

Дружество с ограничена отговорност /ООД/

Ограничения за името на компанията: Tермините: Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Investment, Financial, Trust, Insurance са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 1-2 седмици
Брой на директорите: Мин.1 управител (задължително частно лице)
Брой на акционерите:

ЕООД – 1 акционер

ООД - минимум 2 акционери

Учредителен капитал: Минимум 1 EUR/акционер
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Трябва да има годишен финансов отчет. ДДС и социалните осигуровки трябва да се попълват и внасят всеки месец.
Видове дялове: Дялове/акции на приносител не се издават. Капиталът на компанията се състои от капиталовложенията на членовете, всеки от които трябва да бъде поне 1 EUR.
Ежегодни данъци и такси: 10% of net profit
Данни, вписвани в обществените регистри: Детайли за членовете, управителя/ите, регистрационния офис, уставния капитал на компанията, сферата на дейност.
Регистрационен адрес: Местен регистрационен офис, подходящ за основните дейности на компанията, се изисква по закон
Административен агент: Не се изисква, но се препоръчва
Двойно данъчно облагане – договори: България има широка мрежа от договори за избягване на двойното данъчно облагане
Related news:
Bulgaria Amends Measures Against Excise Fraud    27.01.2014
Bulgaria Eases Gambling Tax    06.12.2013
Bulgaria Plans New Corporation Tax Break    14.10.2013
Bulgaria Promises Action On Offshore Companies    01.07.2013
Taxation trends in the European Union    02.05.2013
Bulgaria ratifies tax treaty with Switzerland    09.04.2013
Top