en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2017.08.22
HUF 0.0039
GBP 1.2879
CHF 1.0351
RUB 0.0169
HKD 0.1278
JPY 0.0092
CNY 0.1499
CAD 0.7939
AUD 0.793
BRL 0.3175
EUR 1.1761
Регистрация на офшорна компания
Маршалови острови
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ
След като успя изцяло да копира корпоративното законодателство на Делауеър, островната република в Пасифика се радва на оправдана популярност сред клиентите на ЛАВЕКО. Ключът за нейния успех е простотата и ниските цени за регистрация и годишна поддръжка.
 
Начин на регистриране: Уставът на компанията се подписва от регистратора. В качеството си на регистратор, може да се явява само местно лице, притежаващо съответната лицензия
Вид на компанията: Private Limited Company by shares
Статус на компанията: Exempt
Юридическо обезпечение: Marshall Islands Associations Law of 1990
Допустими окончания за името на компанията: Ltd., Limited, Incorporated, Inc., Company.
Ограничения за името на компанията: Термините: Bank, Imperial, Insurance, Chamber of Commerce, Trust, Trustee и Royal са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 2-3 седмици**
Брой на директорите: Mинимум 1, независимо от националността
Брой на акционерите: Mинимум 1.
Учредителен капитал: Няма минимум.
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Не се изисква
Вид на акциите: Поименни или на приносител.
Годишни данъци и такси: Няма
Данни вписвани в обществените регистри: Регистрационен адрес и агент.
Данни за собствениците: Не се изискват.
Регистрационен адрес: Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Местен регистрационен агент се изисква по закон.
Двоино данъчно облагане - договори: Не резидентните компании не са субект на договори за избягване на ДДО.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)

РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията: 390 USD
Нотариална заверка: 160 USD
Международна заверка (Апостил): 160 USD
Юридически разходи, държавни такси и мита: 115 USD
Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри: 70 USD
Печати на компанията: 50 USD
Доставка на документите с куриерска поща: 50 USD
Общо: 995 USD
ГОДИШНИ РАЗХОДИ*
Регистрационен офис и агент: 995 USD
Годишни данъци и такси: No annual tax or duties
Такса за комплексна проверка на данните:  100 USD
Общо: 1095 USD
Цена на компанията: 2090 USD


* Годишните разходи за първата година се заплащат при регистрацията на компанията. Впоследствие сумата от 1095 USD се внася годишно, започвайки от началото на втората година от създаването на компанията. Не заплащането на годишните разходи по поддръжкана компанията, води до изключването й от Регистъра на Компаниите.


Сумата от 2090 USD включва следните услуги: Подготовка на учредителните документи и регистрация на компанията, заплащане на регистрационните такси, налагани от местните власти, предоставяне на регистрационен адрес и агент за първата година, годишна такса и данък за първата година. Корпоративна папка, изготвена от висококачествена естествена кожа, съдържаща: Регистрационен Сертификат с Апостил, Устав на компанията заверен в Регистрационната Палата, нотариално заверено назначение на Първите директори, Акционен Пакет, първоначални протоколи и формуляри, два печата на компанията. Горепосочената цена не включва никакви скрити разходи.

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Номинален директор (частни лица): 890 USD
Номинални Акционери: 290 USD
Сертификат за актуално състояние на компанията с информация за директора (Certificate of Incumbancy): 330 USD
Нотариално заверено пълномощно: 390 USD
Нотариална заверка или Апостил: 160 USD
Сертификат за актуално състояние на компанията: 330 USD
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 USD на човек.


Компанията LAVECO Ltd. предлага на своите клиенти да закупят готова компания регистрирана на Маршаловите острови. Стойността на готовата компания не се отличава от тази на новата, но дава възможност оформянето на документите да се извърши в рамките на 2–3 работни дни. За да получите списъка с готовите компании и допълнителна информация, се свържете с нашите офиси!

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Готова компания регистрирана на Маршаловите острови
В цената влизат: Регистрационни разходи, Годишни разходи за първата година, Номинален директор (ч.л.), Нотариално заверено Специфично пълномощно:
3370 USD
Разходи за втората година на готовата компания
Годишни такси и данък, Регистрационен адрес и агент, Номинален директор (ч.л.), Нотариално заверено Специфично пълномощно, Такса за комплексна проверка на данните:
2375 USD


** На Маршаловите острови е възиожно да се поръча «експресна» регистрация на компания. Допълнителната такса е 500 USD, а процеса отнема 72 часа.

Top