en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2019.02.17
HUF 0.0035
GBP 1.2804
CHF 0.9929
RUB 0.015
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.1477
CAD 0.7527
AUD 0.711
BRL 0.269
EUR 1.126
Регистрация на офшорна компания 
Щат Вашингтон, окръг Колумбия - LLC
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ
Начин на регистриране: Регистрационния Сертификат (Articles of Organization) се подписва от организатора на компанията. Оригиналът му се предоставя на щатския секретар за зачисляването му в щатския архив.
Вид на компанията: Limited Liability Company.
Статус на компанията: Non-resident company.
Юридическо обезпечение: Limited Liability Company Act of State of Columbia.
Допустими окончания за името на компанията: LLC или Limited Liability Company.
Ограничения за името на компанията: Tермините: Bank, Insurance, University, Trust и Trustee, са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания 3-4 седмици
Брой на директорите: Mинимум 1, независимо от националността
Брой на акционерите: MMинимум 1 член
Учредителен капитал: Неограничен
Счетоводен отчет за дейността на компанията:

Попълването на годишните отчети се изисква от секретаря.

FBAR декларация се изисква всчка година.

Вид на акциите: Не се издават акции
Годишни данъци и такси: 65 USD + 25 USD разходи за архивиране
Данни вписвани в обществените регистри: Регистрационен адрес и агент, мениджъри
Данни за собствениците: Не се изискват
Регистрационен адрес: Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Местен регистрационен агент се изисква по закон.
Двойно данъчно облагане - договори: LLC компаниите със седалище извън пределите на щата, не са субект на договорите за избягване на двойното данъкооблагане, подписани от САЩ.


 Ако компания е регистрирана в САЩ, ЛАВЕКО не предоставя номинални директори или собственици.

Related news:
http://bg.laveco.com/    01.10.2012
Top