en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2018.12.19
HUF 0.0035
GBP 1.2617
CHF 1.0077
RUB 0.015
HKD 0.128
JPY 0.0088
CNY 0.145
CAD 0.7467
AUD 0.7177
BRL 0.2557
EUR 1.1341
Регистрация компания 
Великобритания - LTD
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Брошура (Английски език) Брошурa за сваляне
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Брошура (Английски език)

Въпреки, че английското дружество с ограничена отговорност (LTD) не ползва данъчни облекчения, все още е популярно сред онези, които търсят престижна и стабилна компания. Английската компания с право се състезава с швейцарската компания, чиято регистрация и поддръжка може да бъде от 5 до 10 пъти по-скъпа от тази във Великобритания.
 
Начин на регистриране: Уставът на компанията (The Memorandum and Articles of Association) се подписва от регистратора. В качеството на регистратор може да се яви всяко частно лице или корпоративно тяло.
Вид на компанията: Private Limited Company by shares
Статус на компанията: Resident Company
Юридическо обезпечение: Common Law Companies Act, 1985 and Companies Act, 1989.
Допустими окончания за името на компанията: Limited или Ltd.
Ограничения за името на компанията: Термините: Chamber of Commerce, Trust, Chartered, Royal, Municipal,и Windsor, са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 1 месец
Брой на директорите: Mинимум 1, независимо от националността
Брой на акционерите: Mинимум 1
Учредителен капитал: Минимум 1 GBP. Поне една акция трябва да бъде издадена.
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Изискват се.
Вид на акциите: Обиконвени, привелигировани, комулативни привелигировани, за изкупуване.
Годишни данъци и такси: 20 – 24%
Данни вписвани в обществените регистри: Името и адреса на директорите, Регистрационен офис, Регистрационен секретар, Счетоводен отчет.
Регистрационен адрес: Местния регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Препоръката на ЛАВЕКО спрямо агентите, каквато е и политиката на фирмата, е да се назначават квалифицирани агенти, които ще отговарят за подготовката на годишния отчет и ще спазват дискретност и крайни срокове, за да бъде избегнат риска от наказателни такси.
Двойно данъчно облагане - договори: Англия притежава широка мрежа от договори за избягване на двойното данъкооблагане.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)

РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията: 80 GBP
Международна заверка (Апостил): 225 GBP
Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри: 115 GBP
Печати на компанията: 30 GBP
Доставка на документите с куриерска поща: 50 GBP
Общо: Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
ГОДИШНИ РАЗХОДИ*
Регистрационен адрес и секретар: Price on request / Árajánlat kérésre / Цена по запросу
Годишни данъци и такси: 20-28% on profit
Administration fee 200 GBP
Такса за комплексна проверка на данните:  100 GBP
Общо: 990 GBP
Цена на компанията: 1490 GBP


Годишните разходи за първата година се заплащат при регистрацията на компанията. В последствие сумата от 20-28% on profit се внася ежегодно, започвайки от началото на втората година от създаването на компанията. Не заплащането на Годишните разходи по поддръжка на компанията, води до изключването на същата от Регистъра на компаниите.

Сумата от 1490 GBP включва следните услуги: Подготовка на учредителните документи и регистрация на компанията, заплащане на регистрационните такси налагани от местните власти, предоставяне на регистрационен адрес и секретар за първата година. Основен корпоративен файл, изготвен от висококачествена естествена кожа, съдържащ: Регистрационен сертификат с Апостил, Устав на компанията, Корпоративен Регистър, Акционен пакет, парафирани протоколи и формуляри и два печата на компанията. Горепосочената цена не включва никакви прикрити разходи!

 

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Номинален директор*: 1190 GBP
Номинални Акционери: 245 GBP
ДДС регистрация в ЕС: 2 000 GBP
Сертификат за актуалност на компанията: 185 GBP
Apostile: 165 GBP
Нотариална заверка 120 GBP
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 GBP на човек.
Цените не включват ДДС.

*Тази услуга е достъпна само, ако компанията се регистрира с европейски ДДС номер.

Related news:
UK National Audit Office Highlights Unrecovered Tax Debt    18.02.2014
UK Chancellor Hails Tax Deal With IoM    21.10.2013
Очаква се въвеждането на пластмасови банкноти във Великобритания    01.10.2013
UK to introduce plastic banknotes    17.09.2013
Think tank calls on uk to 'embrace' tax havens    21.06.2013
Offshore Payroll Providers Under Fire In UK Budget    25.03.2013
UK Chancellor Delivers Pro-Business Budget    22.03.2013
UK signed two new DTAs    19.03.2013
UK Allows Turks And Caicos To Ditch VAT Plans    28.02.2013
Мерки за избягване на данъчното облагане: От 1ви януари 2013 година в Европейския съюз    24.01.2013
Top