en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2017.08.22
HUF 0.0039
GBP 1.2879
CHF 1.0351
RUB 0.0169
HKD 0.1278
JPY 0.0092
CNY 0.1499
CAD 0.7939
AUD 0.793
BRL 0.3175
EUR 1.1761
Регистрация на офшорна компания 
Британски Вирджински острови

Водеща юрисдикция на офшорния пазар, която въвежда формата на международната бизнес компания (IBC) през 1984г. Множество страни и територии последователно изкопираха нейния закон. Имайки  предвид броя на регистрираните компании през последните 10 години, Британските Виржински острови винаги са били на водещи позиции. Изключително популярна и предпочитана юрисдикция, особено от адвокати.
 
Разположение:  Между Карибско море и северната част на
Атлантическия океан, източно от Пуерто Рико.
Държавно устройство:  Задморска територия на Великобритания
Население: 30 000 (юли 2010)
Площ: 153 km²
Столица: Роуд Таун
 Валута: Американски долар
 Официален език: Английски
Часова зона:  GMT -4
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ
Начин на регистриране: Уставът на компанията (Memorandum and Articles of Association) се подписва от регистратора. В качеството на регистратор, обезателно се явява местно лице, притежаващо съответната лицензия.
Вид на компанията: Private Limited Company by shares
Статус на компанията: International Business Company (I.B.C.).
Юридическо обезпечение: The International Business Companies Ordinance, 1984.
Допустими окончания за името на компанията: Ltd., Limited, Incorporated, Inc., Corp., Corporation or S.A.
Ограничения за името на компанията: Tермините: Bank, Insurance, Trust, Trustee, Chamber of Commerce, Municipal, Royal и British, са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 4-5 седмици
Брой на директорите: Mинимум 1, независимо от националността
Брой на акционерите: Mинимум 1
Учредителен капитал: Неограничен
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Не се изисква счетоводство, но трябва да се съхраняват документи за транзакциите
Вид на акциите: Поименни
Годишни данъци и такси: Mинимум 300 USD , ако учредителен капитал не надвишава 50 000 USD
Данни вписвани в обществените регистри: Уставът на компанията, регистрационен адрес и агент
Данни за собствениците: Не се изискват
Регистрационен адрес: Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Местен регистрационен агент се изисква по закон.
Двоино данъчно облагане - договори: Британските Вирджински Острови имат сключени договори за избягване на двойното данъкооблагане с Япония и Швейцария.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)

РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията: 380 USD
Нотариална заверка: 160 USD
Международна заверка (Апостил): 160 USD
Юридически разходи, държавни такси и мита: 110 USD
Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри: 70 USD
Печати на компанията: 50 USD
Доставка на документите с куриерска поща: 50 USD
Общо: 980 USD
ГОДИШНИ РАЗХОДИ*
Регистрационен адрес и агент: 890 USD
Годишни данъци и такси: 350 USD
Такса за комплексна проверка на данните:   100 USD
Годишна счетоводна декларация:
100 USD
Общо: 1440 USD
Цена на компанията: 2420 USD


* Годишното плащане за първата година се плаща при регистриането и включва таксите и регистрационния агент за една календарната година, в която компанията е основана.

Сумата от 1440 USD, се плаща годишно, като за втората и всяка следваща се заплаща както следва:

  • за компании регистрирани през първата половина от годината – до 1 април
  • за компании регистрирани през втората половина от годината – до 1 октомври


Сумата от 2420 USD включва следните услуги: регистрация на компанията с учредителен капитал до 50 000 USD , заплащане на регистрационните такси налагани от местните власти, административни услуги свързана с регистрацията, предоставяне на регистарционен адрес и агент за първата година, считано от датата на регистрация до 15 Април или до 15 Октомври на следващата календарна година, доставка на документите до съответния офис на ЛАВЕКО, ръчно направена луксозна кожена папка съдържаща следните документи: регистрационен сертификат, устав и протокол на компанията заверен, назначение на първите директори, комплект от горепосочените документи с нотариална заверка и Апостил, решения на борда на директорите и акционерите, сертификат за собственост, регистър на директорите и акционерите, сух и мокър печат на компанията. Горепосочената цена не включва никакви прикрити разходи!

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Номинален директор (частно лице): 890 USD
Номинален собственик на Акционния пакет: 0 USD
Сертификат за актуално състояние на компанията с информация за директора (Certificate of Incumbancy): 430 USD
Нотариално заверено Специфично Пълномощно: 390 USD
Нотариална заверка или Апостил: 160 USD
Сертификат за актуалност на компанията: 430 USD
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 USD на човек.


Компанията LAVECO Ltd., предлага на своите клиенти да закупят готова компания регистрирана на Британските Вирджински Оострови. В този случай  оформянето на документите да се извърши в рамките на 2-3 работни дни. За да получите списъка с готовите компании и допьлнителна информация, моля свържете се с нашите офиси!

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Готова компания регистрирана на Британските Вирджински острови с номинален директор, номинален член и нотариално заверено Пълномощно. 3700 USD
Разходи за втората година на готовата компания. Годишни такси и данък, регистрационен адрес и агент, Номинален директор, номинален член и Нотариално заверено Специфично пълномощно, Такса за комплексна проверка на данните, Годишна счетоводна декларация: 2720 USD
Related news:
BVI and Canada are ready to apply TIEA    03.04.2014
92 Billion Flows Through BVI Each Year    05.02.2014
BVI's Foreign Investment Fourth Highest Globally In 2013    04.02.2014
BVI Given Top Tier Rank By Financial Stability Board    02.01.2014
BVI company incorporation figures show continued decline    21.11.2013
Bermuda, Jersey and BVI Branded as Tax Havens    25.09.2013
BVI admits France had reasons for blacklisting    23.09.2013
BVI in FATCA talks    22.08.2013
BVI Aims To Foster Stronger Ties With Dubai    20.03.2013
BVI Business Companies Act receives update through new Amendments and Regulations    03.12.2012
Британски Вирджински острови: промени в закона    01.12.2012
Top