en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2017.08.22
HUF 0.0039
GBP 1.2879
CHF 1.0351
RUB 0.0169
HKD 0.1278
JPY 0.0092
CNY 0.1499
CAD 0.7939
AUD 0.793
BRL 0.3175
EUR 1.1761

Регистрация компания
Малта
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ


Начин на регистриране:
Уставът на компанията се подписва от регистратора. Минималния брой на акционерите  е един или двама.
Вид на компанията:
Private Limited Company by shares
Статус на компанията:
Resident Company by shares
Юридическо обезпечение:
 The Company Act of 1995.
Допустими окончания за името на компанията:
Ltd., Limited.
Ограничения за името на компанията:
Термините: Bank, Insurance, Global, National, Imperial, European, Cooperative, World-wide, Investment, Financial и Trust са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания:
3-4 седмици
Брой на директорите:
Mинимум 1, независимо от националността
Брой на акционерите:
Mинимум 1
Учредителен капитал:
Няма минимум, обикновено 1500 EUR за плащанията 20 % е задължително.
Счетоводен отчет за дейността на компанията:
Да. Счетоводни отчети се изискват всяка година.
Вид на акциите:
Поименни
Годишни данъци и такси:
Общата данъчна ставка върху печалба е 35%, ефективните лихвеи са 0/5/10% и 100-1400 EUR годишно мито (в зависимост от капитализацията) в случай, че компанията е била активна в предмета година
Данни вписвани в обществените регистри
Регистрационен адрес, директори, акционери.
Данни за собствениците:
Не се изискват.
Регистрационен адрес:
Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар:
Местен регистрационен агент се изисква по закон,като трябва да е частно лице.
Двоино данъчно облагане - договори:
Malta има широка мрежа от договори за избягване на ДДО

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)

РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията:
650 EUR

Такса за внесения акционерен капитал:*

300 EUR (minimum price)
Нотариална заверка:
120 EUR
Международна заверка (Апостил):
120 EUR
Юридически разходи, държавни такси и мита:
240 EUR
Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри:
80 EUR
Задължителни данъчни такси
200 EUR
Печати на компанията:
50 EUR
Доставка на документите с куриерска поща:
50 EUR
Общо:**
1810 EUR

Registration of shareholders: 180 EUR
Регистрационен офис: 650 EUR
Секретар:
650 EUR
Годишни данъци и такси:
0/5/15/35% от нетната печалба и 100 EUR в случай, че фирмата има дейност през съответната година
Такса за комплексна проверка на данните:  100 EUR
Цена на компанията:
3390 EUR

В случай, че 1500 Евро е авторизираният капитал. 

Сумата от 3390 EUR включва следните услуги: Подготовка на учредителните документи и регистрация на компанията, заплащане на регистрационните такси, налагани от местните власти, предоставяне на регистрационен адрес и агент за първата година, годишна такса и данък за първата година. Корпоративна папка, изготвена от висококачествена естествена кожа, съдържаща: Регистрационен Сертификат с Апостил, Устав на компанията заверен в Регистрационната Палата, нотариално заверено назначение на Първите директори, Акционен Пакет, първоначални протоколи и формуляри, два печата на компанията. Горепосочената цена не включва никакви скрити разходи.

ГОДИШНИ РАЗХОДИ**
Регистрационен офис:
650 EUR
Секретар:
650 EUR
Годишни данъци и такси:
0/5/15/35% от нетната печалба и 100 EUR в случай, че фирмата има дейност през съответната година
Такса за комплексна проверка на данните:  100 EUR
Registration fees: 85 (minimum price)
Цена на компанията:
3390 EUR

** Годишните разходи за първата година се заплащат при регистрацията на компанията. Впоследствие сумата от 1485 EUR се внася годишно, започвайки от началото на втората година от създаването на компанията.

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Номинален директор (частни лица):
1190 EUR
Номинални aкционери:
990 EUR

Счетоводство и одит:

Варира според броя на транзакциите:

Специфично пълномощно с Апостил:
290 EUR
Нотариална заверка или Апостил:
190 EUR
Сертификат за актуално състояние на компанията:
290 EUR
Удостоверение за местно лице:
375 EUR
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 EUR на човек.
Към всички горепосочени цени ще бъде включено ДДС от 19%
Related news:
Malta Publishes 2013 Anti-Money Laundering Report    15.04.2014
Malta Enhances Financial Sector Oversight    08.04.2014
Malta Targets Business-Friendly Tax Regime    12.03.2014
Low-Tax Malta Seeks To Lure Small Businesses    07.03.2014
Кипър, Малта, Хонг Конг, ОАЕ, Английско LLP    24.02.2014
Top