en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2017.08.22
HUF 0.0039
GBP 1.2879
CHF 1.0351
RUB 0.0169
HKD 0.1278
JPY 0.0092
CNY 0.1499
CAD 0.7939
AUD 0.793
BRL 0.3175
EUR 1.1761
Регистрация на офшорна компания
Панама
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ
Водеща юрисдикция за регистриране  на компании в Централна Америка. От 1920 година насам, компаниите регистрирани в страната трябва да плащат данъци единствено за приходи, идващи от Панама. Тези компании имат голяма популярност в Латинска Америка, заради географското разположение и използването на испанския език.
 
Начин на регистриране: Компаниите се регистрират от учредителите, които назначават първият директор
Вид на компанията: Private Limited Company by shares
Статус на компанията: Resident company
Юридическо обезпечение: Civil Law, Закон № 32 от 1927 за корпорациите и др.
Допустими окончания за името на компанията: S.A., Inc., Corp.
Ограничения за името на компанията: Специално разрешение се изисква за използване на думи като Finance, Trust или Insurance. Термините Ltd. и Limited са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 5-6 седмици
Брой на директорите: 3 независимо от националността
Брой на акционерите: Минимум 1
Учредителен капитал: Не съществуват ограничения отностно учредителният капитал на компанията.
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Панамските компании не са задължени да водят финансов отчет
Вид на акциите: Поименни или на приносител.
Годишни данъци и такси: 300 USD 
Данни вписвани в обществените регистри: Регистрационен адрес и агент, директории и устав на компанията
Данни за собствениците: Не се изискват
Регистрационен адрес: Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Местен регистрационен агент се изисква по закон.
Договори за двойно данъчно облагане: Панамските компании нямат подписании договори за избягване на двойното данъчно облагане

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)

РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията: 500 USD
Нотариална заверка: 95 USD
Международна заверка (Апостил): 95 USD
Юридически разходи, държавни такси и мита: 50 USD
Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри: 50 USD
Печати на компанията: 50 USD
Доставка на документите с куриерска поща: 50 USD
Общо: 890 USD
ГОДИШНИ РАЗХОДИ*
Регистрационен офис и агент: 750 USD
Годишни данъци и такси: 300 USD
Такса за комплексна проверка на данните:  100 USD
Общо: 1150 USD
Цена на компанията: 2040 USD


* Годишните разходи за първата година се заплащат при регистрацията на компанията. В последствие сумата от 300 USD се внася ежегодно, започвайки от началото на втората година от създаването на компанията. Не заплащането на Годишните разходи по поддръжка на компанията, води до изключването на същата от Регистъра на Компаниите.

Сумата от 2040 USD включва следните услуги: Подготовка на учредителните документи и регистрация на компанията, заплащане на регистрационните такси налагани от местните власти, предоставяне на регистрационен адрес и агент за първата година, годишен данък за първата година. Луксозна папка, изготвена от висококачествена естествена кожа, съдържаща: Регистрационен Сертификат с Апостил, Устав на компанията заверен в Регистрационната Палата, Нотариално заверено назначение на първите директори, Акционен Пакет, Парафирани протоколи и формуляри, два печата на компанията. Горепосочената цена не включва никакви прикрити разходи!

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Номинален директор (3 частни лица): 990 USD
Номинален Акционер: 295 USD
Нотариално заверено пълномощно: 490 USD
Нотариална заверка или Апостил: 250 USD
Извадка от публичния регистър: 495 USD
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 USD на човек.
Related news:
Panama Backtracks On Controversial New Tax Law    07.01.2014
План за ограничаването на акциите на приносител в Панама    01.10.2013
Panama Approves Immobilization of Bearer Shares    02.08.2013
Top