en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2018.02.19
HUF 0.0039
GBP 1.383
CHF 1.0672
RUB 0.0172
HKD 0.1279
JPY 0.0092
CNY 0.1586
CAD 0.7931
AUD 0.7807
BRL 0.305
EUR 1.2273
Регистрация на офшорна компания 
Щат Делауеър - LLC
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ
Начин на регистриране: Сертификатът за Сформирането, трябва да бъде подписан от организатора на компанията. В качеството на организатор, може да се яви всяко частно лице или корпоративно тяло, без ограничение.
Вид на компанията: Limited Liability Company
Статус на компанията: Non-resident Company
Юридическо обезпечение: Limited Liability Company Act of Delaware, 1990.
Допустими окончания за името на компанията: LLC или Limited Liability Company.
Ограничения за името на компанията: Термините: Bank, Insurance, University, Trust и Trustee са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 2-3 седмици
Брой на директорите: Минимум 1 мениджър, независимо от националността.
Брой на акционерите: Mинимум 1 член се изисква
Учредителен капитал: Неограничен
Счетоводен отчет за дейността на компанията:

Попълването на годишните отчети не се изисква от секретаря.

FBAR декларация се изисква всчка година

Вид на акциите: Не се издават акции.
Годишни данъци и такси: 300 USD
Данни вписвани в обществените регистри: Името на компанията, регистрационен адрес и агент.
Данни за собствениците: Не се изискват
Регистрационен адрес: Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Местен регистрационен агент се изисква по закон.
Двойно данъчно облагане - договори: LLC компаниите със седалище извън пределите на щата не са субект на договорите за избягване на ДДО, подписани от САЩ.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)

РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията: 290 USD
Нотариална заверка: 160 USD
Международна заверка (Апостил): 160 USD
Юридически разходи, държавни такси и мита: 215 USD
Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри: 70 USD
Печати на компанията: 50 USD
Доставка на документите с куриерска поща: 50 USD
Общо: 995 USD
ГОДИШНИ РАЗХОДИ*
Регистрационен адрес и агент: 695 USD
Годишни данъци и такси: 300 USD
Такса за комплексна проверка на данните:  100 USD
Общо: 1095 USD
Цена на компанията: 2090 USD

*Годишните разходи за първата година се заплащат при регистрацията на компанията. В последствие сумата от 1095 USD се внася ежегодно, започвайки от началото на втората година от създаването на компанията. Не заплащането на Годишните разходи по поддръжка на компанията, води до изключването на същата от Регистъра на Компаниите.

Сумата от 2090 USD включва следните услуги: Подготовка на учредителните документи и регистрация на компанията, заплащане на регистрационните такси налагани от местните власти, разходи по оархивяване, предоставяне на регистрационен адрес и агент за първата година, годишна такса и данък за първата година. Основен корпоративен файл , изготвен от висококачествена естествена кожа, съдържащ: Регистрационен сертификат заверен от Щатския секретар с Апостил, Устав на компанията (Operating Agreement), Сертификати за Дялово участие, порафирани протоколи и формуляри, и 2 печата на компанията. Горепосочената цена не включва никакви прикрити разходи!

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Certificate of Incumbency: 330 USD
Нотариална заверка или Апостил: 160 USD
Сертификат за актуалност на компанията: 330 USD
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 USD на човек.


Разходи за втората година на готовата компания. Регистрационен офис и агент, Годишни такси и данък: 1095 USD

Ако компания е регистрирана в САЩ, ЛАВЕКО не предоставя номинални директори или собственици.

Top