en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2018.10.20
HUF 0.0036
GBP 1.311
CHF 1.0067
RUB 0.0152
HKD 0.1276
JPY 0.0089
CNY 0.1443
CAD 0.7709
AUD 0.7122
BRL 0.2676
EUR 1.153
Регистрация на офшорна компания 
Щат Вашингтон, окръг Колумбия - LLC
ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ
Начин на регистриране: Регистрационния Сертификат (Articles of Organization) се подписва от организатора на компанията. Оригиналът му се предоставя на щатския секретар за зачисляването му в щатския архив.
Вид на компанията: Limited Liability Company.
Статус на компанията: Non-resident company.
Юридическо обезпечение: Limited Liability Company Act of State of Columbia.
Допустими окончания за името на компанията: LLC или Limited Liability Company.
Ограничения за името на компанията: Tермините: Bank, Insurance, University, Trust и Trustee, са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания 3-4 седмици
Брой на директорите: Mинимум 1, независимо от националността
Брой на акционерите: MMинимум 1 член
Учредителен капитал: Неограничен
Счетоводен отчет за дейността на компанията:

Попълването на годишните отчети се изисква от секретаря.

FBAR декларация се изисква всчка година.

Вид на акциите: Не се издават акции
Годишни данъци и такси: 65 USD + 25 USD разходи за архивиране
Данни вписвани в обществените регистри: Регистрационен адрес и агент, мениджъри
Данни за собствениците: Не се изискват
Регистрационен адрес: Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Местен регистрационен агент се изисква по закон.
Двойно данъчно облагане - договори: LLC компаниите със седалище извън пределите на щата, не са субект на договорите за избягване на двойното данъкооблагане, подписани от САЩ.


 Ако компания е регистрирана в САЩ, ЛАВЕКО не предоставя номинални директори или собственици.

Related news:
http://bg.laveco.com/    01.10.2012
Top