en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2017.08.22
HUF 0.0039
GBP 1.2879
CHF 1.0351
RUB 0.0169
HKD 0.1278
JPY 0.0092
CNY 0.1499
CAD 0.7939
AUD 0.793
BRL 0.3175
EUR 1.1761

Регистрация на офшорна компания
Сейшелски острови - IBC

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА КОМПАНИИТЕ

 
За последното десетилетие безспорно е една от най-успешните юрисдикции в международната офшорна индустрия. Причината, поради която клиентите я избират, е че островът предлага просто и финансово ефективно решение, особено при формирането на холдинги.
 
Начин на регистриране: Уставът на компанията (Memorandum of Articles of Association), се разписва от регистратора. В качеството на регистратор, обезателно се явява местно лице, притежаващо съответната лицензия.
Вид на компанията: Private Limited Company by shares
Статус на компанията: International Business Company (I.B.C.).
Юридическо обезпечение: International Business Companies Act, 1994.
Допустими окончания за името на компанията: Ltd., Limited, Incorporated, Inc., S.A., Corp., Corporation.
Ограничения за името на компанията: Tермините: Bank, Imperial, Insurance, Chamber of Commerce, Trust, Royal и Municipal, са недопустими в името на компанията.
Срок за регистрация на нова компания: 2-3 седмици
Брой на директорите: Mинимум 1 , независимо от националността
Брой на акционерите: Mинимум 1
Учредителен капитал: Неограничен
Счетоводен отчет за дейността на компанията: Не се изисква счетоводство, но трябва да се съхраняват документи за транзакциите
Вид на акциите: Поименни
Годишни данъци и такси: 100 USD 
Данни вписвани в обществените регистри: Регистрационен адрес и агент.
Данни за собствениците: Не се изискват
Регистрационен адрес: Местен регистрационен адрес се изисква по закон.
Регистрационен агент/секретар: Местен регистрационен агент се изисква по закон.
Двоино данъчно облагане - договори: IBC компаниите регистрирани на Сейшелските острови не са субект на договори за избягване на ДДО.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАЗХОДИ (заплащащи се при регистрация на компанията)

РЕГИСТРАЦИОННИ РАЗХОДИ
Регистрация на компанията: 100 USD
Нотариална заверка: 100 USD
Международна заверка (Апостил): 110 USD
Юридически разходи, държавни такси и мита: 100 USD
Подготовка на сертификати за притежателите на акции, и необходимите протоколи и формуляри: 80 USD
Печати на компанията: 50 USD
Доставка на документите с куриерска поща: 50 USD
Общо: 590 USD
ГОДИШНИ РАЗХОДИ*
Регистрационен адрес и агент: 780 USD
Годишни данъци и такси: 100 USD
Такса за комплексна проверка на данните:  100 USD
Годишна счетоводна декларация:
100 USD
Общо: 1080 USD
Цена на компанията:

1670 USD


*Годишните разходи за първата година се заплащат при регистрацията на компанията. В последствие сумата от  1080 USD  се внася ежегодно, започвайки от началото на втората година от създаването на компанията. Не заплащането на Годишните разходи по поддръжка на компанията, води до изключването на същата от Регистъра на Компаниите.

Сумата от 1670 USD включва следните услуги: Формиране на компанията, такси дължими на местните власти при регистрирането на компанията, подготвяне на регистрационните документи, предоставяне на регистрационен офис и регистрационен агент за 1 година, годишните данъци за първата година, доставка на документите до офис на ЛАВЕКО, ръчно направена луксозна кожена папка, съдържаща следните документи: Регистрационен сертификат, Устав, Назначаване на първите директори, пакет от копия на горепосочените три документа с нотариална заверка и Апостил, решения на борда на директорите, сертификат(и) за собственост, регистри на директорите и акционерите, сух печат, мокър печат. Горепосочената цена не включва никакви прикрити разходи!

ОПЦИОНАЛНИ РАЗХОДИ
Номинален директор (частни лица): 890 USD
Номинални Акционери: 0 USD
Сертификат за актуално състояние на компанията с информация за директора (Certificate of Incumbency) ако ЛАВЕКО е регистрационен агент: 130 USD
Сертификат за актуално състояние на компанията с информация за директора (Certificate of Incumbency) ако ЛАВЕКО не е регистрационен агент: 330 USD
Нотариално заверено пълномощно: 390 USD
Нотариална заверка или Апостил: 160 USD
Сертификат за актуално състояние на компанията: 330 USD
Когато пълномощниците, акционерите или бенефициарите са повече от 5 души, се заплаща допълнително - по 100 USD на човек.
Годишна такса за съхранение и обработка на документи
Такса за администрация 195 USD
Категория I: спяща компания (не работи) 100 USD (25 USD / quarter year)

Категория II: малка компания

(1 – 25 транзакции годишно)

200 USD (50 USD / quarter year)

Категория III: средно-голяма компания

(26 -75 транзакции годишно)

400 USD (100 USD / quarter year)

Категория IV: голяма компания

(76 – 150 транзакции годишно)

600 USD (150 USD / quarter year)Компанията LAVECO Ltd., предлага на своите клиенти да закупят готова компания регистрирана на Сейшелски острови. Стойността на готовата компания не се отличава от тази на новата, но дава възможност оформянето на документите да се извърши в рамките на 2-3 работни дни. За да получите списъка с готовите компании и допьлнителна информация, моля свържете се с нашите офиси!

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Готова компания регистрирана на Сейшеловите острови.
Номинален директор, Номинални Акционери, Нотариално заверено Специфично Пълномощно, Годишните разходи за първата голина: 

2950 USD

Разходи за втората година на готовата компания. 
Годишни такси и данък, регистрационен адрес и агент, Номинален директор, Номинални Акционери, и Нотариално заверено Специфично пълномощно, Такса за комплексна проверка на данните, Годишна счетоводна декларация: 
2360 USD
Related news:
Seychelles Exchange To Launch New Products    01.04.2014
Seychelles' Fiscal Efforts Win Positive Credit Outlook    21.02.2014
Seychelles Budget Confirms Corporate Tax Rate Cut    19.12.2013
Удължаване на специалните оферти на сайта на ЛАВЕКО    01.06.2013
http://bg.laveco.com/    01.07.2012
Top