en | hu | ru | bg | ro | tr FacebookTwitterGoogle+LinkedInYouTubeInstagram
+359-2-953-2989
НОВИНИ

Безплатна консултация
Регистрирайте се за нашия бюлетин
Отговор на ваши запитвания
Брошури за сваляне
Заявка на брошура
Архив на бюлетина
5 Минути Офшор
Защо ЛАВЕКО?
Как да поръчаме компания от ЛАВЕКО?
Последни новини
Валутни курсове: USD/1 unit
2019.02.17
HUF 0.0035
GBP 1.2804
CHF 0.9929
RUB 0.015
HKD 0.1274
JPY 0.009
CNY 0.1477
CAD 0.7527
AUD 0.711
BRL 0.269
EUR 1.126

Важна Информация

Мерки за избягване на данъчното облагане: От 1ви януари 2013 година в Европейския съюз


24/01/2013

C въвеждането на Директива 2011/16 на Европейската комисия влизат в сила по-строги правила

Новите изисквания ще разширят възможностите на страните – членки на Съюза да придобиват сведения и да събират дължимите данъци. Директивата за административното сътрудничество в сферата на данъците поставя основите на по-тясно взаимодействие и по-широка обмяна на информация между данъчните власти в ЕС. Един от ключовите аспекти на Директивата е, че по същество, тя слага край на банковата тайна – нито една страна-член не може да откаже на друга предоставяне на информация, просто защото тя се съхранява във финансова институция.

Алгирдас Семета, комисар по данъчните и митническите въпроси, сподели следното: Новите правила ще доведат до по-голяма прозрачност, по-добра обмяна на информация и по-тясно сътрудничество- най-важните оръжия за противодействие с данъчните измами.

Директивата въвежда практически и действени мерки за подобряване на административното сътрудничество по данъчните въпроси. Предвиждат се общи форми и процедури за обмяна на информация, които ще направят предаването на данни между националните институции по-бързо и ефективно. Данъчните власти могат да бъдат упълномощени да участват в административно разследване в друга държава от съюза. Също така те ще имат възможност да поискат техните данъчни решения и документи да бъдат разпространени в целия ЕС.

Директивата е широкообхватна и покрива всички видове данъци, освен онези, които вече са намерили място в общоевропейското право – например ДДС и акцизите.

 


Related jurisdictions:
Кипър
Великобритания - LLP
Великобритания - LTD
Top